Excimer laser

Excimer laser

Excimer laser ile 15 dakikalık basit bir operasyonla miyop, hipermetrop ve astigmatın düzeltilmesi mümkündür. Göz damla ile uyuşturulduktan sonra excimer laser, saniyeler içerisinde, yüksek hassasiyetle gözün ön tarafındaki saydam kornea tabakasına yeni bir şekil vererek kırma kusurunu düzeltir.

Excimer laser ile kırma kusurlarının (miyop hipermetrop,astigmat) düzeltilmesi

Excimer laser ile 15 dakikalık basit bir operasyonla miyop, hipermetrop ve astigmatın düzeltilmesi mümkündür. Göz damla ile uyuşturulduktan sonra excimer laser, saniyeler içerisinde, yüksek hassasiyetle gözün ön tarafındaki saydam kornea tabakasına yeni bir şekil vererek kırma kusurunu düzeltir. Laser gözün içine girmez.İşlem esnasında hasta gözünü oynatsa bile lasere entegre göz takip sistemi sayesinde işlemin başarısı etkilenmez. Bu yöntemle 10 dereceye kadar miyop, 4 dereceye kadar hipermetrop ve 6 dereceye kadar astigmatizma düzeltilebilir. Bu operasyonun yapılabilmesi için kişinin göz yapısının ve genel sağlık durumunun uygun olması gereklidir.

Excimer laser kimlere uygulanabilir?
 • 21-60 yaş arasında olanlar.
 • Gözlük derecesi en az 1 yıldır değişmemiş olanlar.
 • Gözde kırma kusuru dışında herhengi bir başka göz rahatsızlığı olmayanlar (keratokonus, glokom, üveit, retina veya kornea hastalığı olmayanlar) uygundur.
 • Korneaları ince olanlar ve ileri göz kuruluğu olanlar bu ameliyata uygun değildir.
 • Kontrolsuz diabeti(şeker hastalığı) olanlar, romatizması olanlar, hamile ve lohusalar yapılması da uygun değildir.
Excimer laser tedavi çeşitleri nelerdir?

1 - No touch laser yöntemleri (PRK ve LASEK)

PRK: Korneanın en üstündeki hücre takabası sıyrılır. Laser uygulanır. Sıyrılan hücre tabakası 3 gün içerisinde kendini yeniler.

Avantajı:

 • Kornea kesilmez.Sadece korneanın en üst kısmındaki hücre tabakası kaldırılır ve laser yapılır. Atılan hücre tabakası üç gün içinde yenilenir.
 • Nisbeten ince kornealara uygunalabilir.
 • Kornea yüzey düzensizliklerine uygulanabilir.
 • Kişinin bu ameliyatı geçirdiği daha sonraki göz muayenelerinde anlaşılmaz (korneada iz bırakmaz).
 • Travma geçirebilecek bir işle uğraşanlarda lasik tedavisine göre daha uygundur.

Dezavantajı:

 • İşlem ağrısızdır. Ancak operasyondan sonraki birkaç gün gözde ağrı yanma, batma ve yaşarma olur.
 • İyileşme lasik yöntemine göre daha yavaş olmaktadır. Hasta 4-5 gün sonra işine başlayabilir.
 • Özellikle yüksek derecelere (5 dereceden fazla) uygulandığı takdirde korneada bulanıklık (haze) gelişebilir. Bunu engellemek için yüksek derece tedavilerine kısa süreli mitomisin c ilacı uygulanır.

LASEK: PRK'ya benzer. Tek farkı sıyrılan hücre tabakası atılmaz, korneaya geri yerine yatırılır. Avantaj ve dezavantajları PRK ile aynıdır. Sadece bazı çalışmalara göre yüksek derecelerde korneada bulanıklık (haze) riski PRK' ya göre daha azdır.

2 - i LASiK

Dünyada en çok yapılan yöntemdir. Korneadan femtosaniye laser ile bir kapakcık kaldırılır. Bu işlem bıçaksız yapılmaktadır. Laserle yapıldığı için çok güvenli ve mikron hassasiyetindedir.

Femtosaniye laser ile kapakçık kaldırıldıktan sonra excimer laserle tedavi yapılır. Excimer laserle tedavi tamamlandığı zaman ise kaldırılan kapakçık geri eski yerine yatırılır. Bu işlemde hem ameliyat hem de ameliyat sonrası ağrısızdır. Hasta,sadece birkaç saat gözde hafif yanma ve yaşarma hissedebilir.

Bu yöntemle kişiye özel (wavefront) tedavisi de yapılabilir. Wavefront tedavisinde ameliyat öncesi bir aberometre cihazı ile gözün görüş haritası çıkarılır.Her kişinin görüş haritası farklıdır. Laser tedavisi yapılırken bu kişiye özel görüş haritası excimer laser cihazına aktarılır. Excimer laser cihazı ise bu haritaya göre tedavi yapar. Bu yöntemde, hasta sadece kırma kusurundan kurtulmakla kalmaz, ayrıca görüş kalitesi de artar.

Avantajı:

 • Ameliyat sonrası diğer yöntemlere göre daha güvenli ve ağrısızdır.
 • İyileşme daha hızlıdır. Hasta ertesi gün işine geri dönebilir.
 • Korneada bulanıklık (haze) olmaz. Yüksek derecelere de yapılabilir.

Dezavantajı:

 • Korneası ince olanlara uygun değildir.
 • Kornea yüzey düzensizliği olanlara ve gözü çok kuru olanlara uygun değildir.

3 - SMILE

Kornea içten iki katman şeklinde kesilir. Kesildikten sonra göz derecesine göre korneadan parça çıkarılır.

Avantajı:

 • İyileşme lasik 'e göre daha yavaş ama prk ve lasek'e göre daha hızlıdır.
 • Haze olmaz.
 • Nisbeten daha ince kornealara uygulanabilir.

Dezavantajı:

 • Hipermetroplara uygulanamaz.Astigmatlarda başarısı kısıtlıdır.
 • Düşük dereceli miyoplara da uygulanamaz.
 • Wavefront (kartal gözü-kişiye özel tedavi) tedavisi bu yöntemde mümkün değildir( lasik,lasek ve prk 'da mümkündür).
 • Tam başarılı olmadığı (biraz derece kalması veya gözün tekrar zayıflaması) taktirde, ikincil müdahale yapılması diğer yöntemlerde mümkünken,bu yöntemde mümkün değildir.
 • Korneadan kesilen parça tam çıkarılamadığı zaman hasta görme kaybı yaşayabilir.
 • İşlem esnasında gözün rotasyonunu takip edecek bir takip sistemi olmadığından yüksek astigmatlarda görüş kalitesi azalabilir.
Ameliyat öncesi yaptığımız ölçümler nelerdir?

Detaylı kornea analiz cihazı (orbscan) ölçümü, kornea topografisi, göz bebeği çapı ölçümü, kornea kalınlık ölçümü, wavefront ölçümü, damlalı ve damlasız göz muayenesi yapıyoruz.

Bunların sağlıklı yapılabilmesi için hastanın yumuşak kontakt lens kullanımına 2 hafta, sert lens kullanımına ise en az 3 hafta ara vermesi gerekir.

Wavefront tedavisi nedir?

Her kişinin optik sistemi farklıdır. Bu fark da görüş kalitesini belirler. Bundan dolayı bazı kişiler özelikle gece görüş sıkıntısı yaşayabilmektedir(gece araba farlarından rahatsız olma,kamaşma gibi). Wavefront cihazı ile operasyondan önce kişinin görüş haritasını çıkarıyoruz. Eğer optik sistemdeki pürüzler( aberasyonlar) çoksa, kişiye özel tedavi yapıyoruz. Bu sayede sadece gözlük derecesini değil,aynı zamanda kişinin görüş kalitesini de düzeltebiliyoruz. Hastanemizde kullandığımız femtosaniye laser cihazı en son teknoloji ifs intralaser dir.Excimer laser cihazı ise, Amerikada çok yaygın kullanılan FDA (Amerika ilaç dairesi) onaylı VISX S4 'tür. Wavefront analizatörü (aberometre) ile aldığımız görüş haritasını lasere yükleyerek kişiye özel tedavi yapıyoruz.

Biz hastanemizde hangi tedavileri uyguluyoruz?

Hastanemizde göz yapısı uygun olanlara femtosaniye laser ve excimer laserle i-lasik (wavefronlu veya standart) tedavisini uygulamaktayız. Kornea yapısı i-lasik tedavisine uygun olmayanlara ise no touch laser (PRK VE LASEK) tedavilerini yapmaktayız. Bu tedaviler de wavefrontlu veya wavefrontsuz yapılabilir.

Excimer laser tedavisinin riskleri var mıdır?

Her ameliyatın olduğu gibi bu tedavinin de riskleri vardır.Ancak göz yapısı uygun olanlarda komplikasyon oranı çok düşüktür. Olası komplikasyonların çoğu ikincil müdahale ile düzeltilebilir.

Bu tedavi bütün dünyada yıllardır yapılmaktadır. FDA(Amerika ilaç dairesi) 1996 yılında lasik tedavisini onaylamıştır.Amerika Katarakt ve Refraktif Derneğinin yaptığı çalışmaya göre tam gören hasta oranı %96 'dır. En sık karşılaşılan komplikasyonlar küçük bir göz derecesinin kalması ve göz kuruluğudur.

Paylaş:

Etiketler: Lazer ve göz içi lens